Thứ hai, 15/7/2024
Chung kết
Thứ năm, 11/7/2024
Bán kết · Lượt 6/2
Thứ tư, 10/7/2024
Bán kết · Lượt 6/2
Chủ nhật, 7/7/2024
Tứ kết · Lượt 5/2
Thứ sáu, 5/7/2024
Tứ kết · Lượt 5/2
Thứ tư, 3/7/2024
Vòng 16 · Lượt 4/2
Thứ bảy, 29/6/2024
Vòng 16 · Lượt 4/2
Thứ năm, 27/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 3/3
Thứ hai, 24/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 3/3
Chủ nhật, 23/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 2/3
Thứ ba, 18/6/2024
Vòng bảng · Ngày thi đấu 1/3

Bảng xếp hạng

Bảng A Trận +/- Điểm
1 Germany Germany 2 6 7
2 Switzerland Switzerland 3 2 5
3 Hungary Hungary 5 -3 3
4 Scotland Scotland 7 -5 1
Bảng B Trận +/- Điểm
1 Spain Spain 0 5 9
2 Italy Italy 3 0 4
3 Croatia Croatia 6 -3 2
4 Albania Albania 5 -2 1
Bảng C Trận +/- Điểm
1 England England 1 1 5
2 Denmark Denmark 2 0 3
3 Slovenia Slovenia 2 0 3
4 Serbia Serbia 2 -1 2
Bảng D Trận +/- Điểm
1 Austria Austria 4 2 6
2 France France 1 1 5
3 Netherlands Netherlands 4 0 4
4 Poland Poland 6 -3 1
Bảng E Trận +/- Điểm
1 Romania Romania 3 1 4
2 Belgium Belgium 1 1 4
3 Slovakia Slovakia 3 0 4
4 Ukraine Ukraine 4 -2 4
Bảng F Trận +/- Điểm
1 Portugal Portugal 3 2 6
2 Turkey Turkey 5 0 6
3 Georgia Georgia 4 0 4
4 Czechia Czechia 5 -2 1